Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Faq

AML. Co to jest ustawa AML?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w skrócie AML od angielskojęzycznego określenia anti-money laundering) w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie jako ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu…

AML. Ustawa AML – jakie są obowiązki organizatorów loterii?

Na organizatorach loterii ciążą obowiązki określone w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do najważniejszych z nich należą m.in.: Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec Klientów; Rozpoznawanie i dokumentowanie ryzyka prania pieniędzy oraz…

AML. Co obejmują środki bezpieczeństwa finansowego?

W Polsce możliwe są do zorganizowania cztery typy loterii: promocyjne, audioteksowe, fantowe oraz pieniężne. Ostatnie objęte są monopolem państwa, a zasady przeprowadzania wszystkich określone zostały w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, wraz z aktami wykonawczymi…

Co to jest Elektroniczny Obieg Umów

Elektroniczny Obieg Umów to proces zarządzania umowami w masowej skali w trakcie i po okresie pandemii koronawirusa. Elektroniczny Obieg Umów służy do kompleksowego zarządzania umowami w wersji elektronicznej. Dzięki temu, że aplikacja działa online, nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania. Wystarczy,…

Elektroniczny Obieg Umów. Co to Elektroniczny Obieg Umów?

Elektroniczny Obieg Umów to sposób na skuteczne zarządzanie wszystkimi umowami w wersji elektronicznej. Ich obsługa za pośrednictwem aplikacji online jest wygodna i nie należy do skomplikowanych. Używanie jej nie wymaga też kupowania i instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Pełna kontrola nad…

Grywalizacja. Co to jest grywalizacja?

Grywalizacja (z ang. gamnification) to wykorzystanie technik motywacyjnych stosowanych od lat przez projektantów gier video w programach lojalnościowych i motywacyjnych. Co to jest grywalizacja? Podejmowanie działań z zakresu grywalizacji ma sprawić, że program motywacyjny czy lojalnościowy stanie się atrakcyjniejszy. Wykorzystywane…

Grywalizacja. Jakie są narzędzia grywalizacji?

Grywalizacja wykorzystuje big data do celów motywacji. W jej centrum umieszczany jest program lojalnościowy lub motywacyjny oferowany przez przedsiębiorstwo, który następnie obudowywany jest mechanizmami rywalizacji. W ten sposób techniki motywacyjne, stosowane od wielu lat przez producentów gier video, wykorzystywane są…

Loteria. Czym są loterie?

Loterie promocyjne, audioteksowe oraz fantowe, a także inne typy akcji wymienione w art. 2 ustawy o grach hazardowych, składają się razem na kategorię gier losowych. Są to gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku.…

Loteria promocyjna. Czym są loterie promocyjne?

Loterie promocyjne są grami losowymi, w których uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły trzynasty rok życia, które biorą udział przez zakup promowanego produktu lub usługi. Udział w loterii możliwy jest również przez zakup innego dowodu udziału w grze, podczas której organizatorzy…

Loteria audioteksowa. Czym są loterie audioteksowe?

Loterie audioteksowe, wymienione w art. 2 ustawy o grach hazardowych, są definiowane jako gry losowe. Ich cechą charakterystyczną są rzeczowe lub pieniężne wygrane, a same wyniki gry zależą wyłącznie od przypadku. Jak działa loteria audioteksowa? W loteriach audioteksowych mogą wziąć…

Loteria audioteksowa. Jakie są cele loterii audioteksowej?

Loterie audioteksowe to gry losowe,  których zasady określone zostały w Polsce przez treść Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz akty wykonawcze do niej. Wraz z loteriami promocyjnymi czy fantowymi, akcje audioteksowe cieszą się w naszym…

Loteria promocyjna i audioteksowa. Jakie są różnice?

Obie akcje są podobne do siebie pod tym względem, że umożliwiają wygranie nagród pieniężnych lub rzeczowych na drodze losowania. Co jednak je różni? W loteriach promocyjnych można wziąć udział nieodpłatnie, przez zakup promowanego produktu, usługi bądź innego „dowodu udziału w…

Loteria fantowa. Czym są loterie fantowe?

W Polsce możliwe są do zorganizowania cztery typy loterii: promocyjne, audioteksowe, fantowe oraz pieniężne. Ostatnie objęte są monopolem państwa, a zasady przeprowadzania wszystkich określone zostały w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, wraz z aktami wykonawczymi…

Loteria. Kto może brać udział w loterii?

Loterie promocyjne, audioteksowe i fantowe często wspierają profesjonalnie przygotowane programy lojalnościowe. Dlaczego jednak cieszą się one taką popularnością, kto może w nich wziąć udział i do kogo dokładnie są skierowane? Kto może wziąć udział w loterii? W loteriach fantowych oraz…

Loteria. Jakie są zasady organizacji loterii w Polsce?

Zasady organizacji loterii w Polsce reguluje ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zgodnie z ustawą zorganizować można trzy rodzaje loterii: promocyjne, audioteksowe i fantowe. Organizacja czwartego ich rodzaju – loterii pieniężnych – jest objęta monopolem państwa.…

Loteria. Jakie wymogi należy spełnić, organizując loterię?

Działania administracyjne związane z procesem organizacji loterii powinny być przeprowadzanie wraz z postępowaniem przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, Naczelnikami Urzędów Skarbowych oraz Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego. Zasady organizacji określone zostały w treści Ustawy o grach hazardowych, a otrzymanie zezwolenia na przygotowanie…

Loteria audioteksowa. Jak zorganizować loterię audioteksową?

Wśród głównych działań związanych z organizacją loterii audioteksowej można wymienić: Spisanie treści regulaminu loterii audioteksowej Zdobycie bankowej gwarancji wypłaty nagród Najpóźniej 2 miesiące przez rozpoczęciem loterii – złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia Uiszczenie opłaty za wydanie zezwolenia na urządzenie loterii…

Loteria promocyjna. Jak zorganizować loterię promocyjną?

Do istotnych zadań, jakie należy dopełnić, zalicza się m.in.: Spisanie treści regulaminu loterii  Uzyskanie bankowej gwarancji wypłaty nagród  Przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na organizację loterii (najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem) Uiszczenie opłaty za wydanie zezwolenia Poinformowanie Dyrektora…

Program lojalnościowy. Czym są programy lojalnościowe i motywacyjne?

Programy lojalnościowe są akcjami trwającymi przez dłuższy czas, dzięki którym klienci mogą otrzymywać nagrody i oferty specjalne za robienie zakupów. Liczyć się może zarówno ich wielkość, jak i częstotliwość. Programy lojalnościowe możemy podzielić na dwa rodzaje : B2C (ang. Business…

Program lojalnościowy. Jakie są rodzaje programów lojalnościowych?

Programy lojalnościowe cieszą się w Polsce ogromną popularnością, bo przynoszą realne korzyści obu stronom akcji. Przedsiębiorca może zyskać dzięki nim wiernego i powracającego klienta, a konsument będzie cieszył się lepszymi cenami, promocjami i różnego typu atrakcyjnymi ofertami Cztery typy programów…

Program lojalnościowy. Jak zbudować dobry program lojalnościowy?

Programy lojalnościowe mają na celu budowanie wiarygodności marki i jej pozytywnego wizerunku, a także zdobywanie długoterminowych klientów, którzy są nagradzani za swoje zakupy. Akcja zwykle trwa dłuższy czas, a konsumenci mogą cieszyć się z określonych profitów dzięki wielkości lub częstotliwości…

Program lojalnościowy. Jak wdrożyć program lojalnościowy?

Programy lojalnościowe to akcje trwające przez dłuższy czas, dzięki którym konsumenci mogą otrzymać nagrodę za robienie zakupów – ich powtarzalność czy wielkość. Akcje te dzielone są na dwa typy: B2C (ang. Business to Consumer) – skierowane do nabywców ostatecznych (konsumentów);…

Uczestnicy akcji promocyjnych. Kim są gracze w akcjach promocyjnych?

„Gracze” to inaczej zawodowi uczestnicy akcji promocyjnych. Są to osoby, które skrupulatnie zapoznają się z zapisami regulaminów i skutecznie wykorzystują wszystkie w nich luki oraz uprawnienia w nich przewidziane. Osoby takie utrzymują się z udziału w loteriach, konkursach, sprzedaży premiowej,…