Program lojalnościowy. Czym są programy lojalnościowe i motywacyjne?

Programy lojalnościowe są akcjami trwającymi przez dłuższy czas. Możemy je podzielić na dwa rodzaje :

  • B2C (ang. Business to Consumer) – programy skierowane do konsumentów (nabywców ostatecznych).
  • B2B (ang. Business to Business) –  programy skierowane do pośredników handlowych (dystrybutorów, właścicieli, decydentów, personelu sprzedaży, przedstawicieli handlowych itp.). Tę kategorię określa się także mianem programów motywacyjnych.

https://www.marketingbusinessblog.pl/dlaczego-prowadzenie-programu-lojalnosciowego-bez-wsparcia-zewnetrznej-firmy-nie-jest-dobrym-pomyslem/