Program lojalnościowy. Czym są programy lojalnościowe i motywacyjne?

Programy lojalnościowe są akcjami trwającymi przez dłuższy czas, dzięki którym klienci mogą otrzymywać nagrody i oferty specjalne za robienie zakupów. Liczyć się może zarówno ich wielkość, jak i częstotliwość. Programy lojalnościowe możemy podzielić na dwa rodzaje :

 • B2C (ang. Business to Consumer) – programy skierowane do konsumentów (nabywców ostatecznych).
 • B2B (ang. Business to Business) –  programy skierowane do pośredników handlowych (dystrybutorów, właścicieli, decydentów, personelu sprzedaży, przedstawicieli handlowych itp.). Tę kategorię określa się także mianem programów motywacyjnych.

Jak wdrożyć program lojalnościowy?

Wdrażanie programu lojalnościowego to czasochłonny i bardzo złożony proces, który jest dość skomplikowany. W jego ramach niezbędne jest m.in.:

 • Określenie precyzyjnego celu;
 • Przeprowadzenie szczegółowej analizy działań konkurencji;
 • Poznanie preferencji przyszłych uczestników programu;
 • Obliczenie współczynnika incentywizacji;
 • Określenie modelu prawno-podatkowego;
 • Przygotowanie materiałów reklamowych;
 • Przygotowanie systemu informatycznego;
 • Podpisanie umów z dostawcami nagród;
 • Organizacja dystrybucji nagród.

Wszystkie wymienione wyżej etapy muszą zostać oczywiście również sfinansowane, a następnie niezbędne jest mierzenie skuteczności i efektywności całej akcji. Zalecane jest także opracowanie planu zarządzania ryzykiem oraz prowadzenie aktywnej komunikacji z uczestnikami.

https://www.marketingbusinessblog.pl/dlaczego-prowadzenie-programu-lojalnosciowego-bez-wsparcia-zewnetrznej-firmy-nie-jest-dobrym-pomyslem/