Program lojalnościowy. Jak zbudować dobry program lojalnościowy?

Organizacja programów lojalnościowych jest procesem, podczas którego niezbędne jest określenie szeregu zmiennych, które będą decydować o kształcie programu. Są to między innymi:

  1. Przyczyny organizacji programu lojalnościowego
  2. Cele programu lojalnościowego
  3. Grupy docelowe
  4. Czas trwania programu
  5. Charakter (rodzaj) programu lojalnościowego
  6. Narzędzia oceny rezultatów oraz kluczowych wskaźników rezultatu (KPI)

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-zbudowac-dobry-program-lojalnosciowy