Uczestnicy akcji promocyjnych. Kim są gracze w akcjach promocyjnych?

„Gracze” to inaczej zawodowi uczestnicy akcji promocyjnych. Są to osoby, które skrupulatnie zapoznają się z zapisami regulaminów i skutecznie wykorzystują wszystkie w nich luki oraz uprawnienia w nich przewidziane. Osoby takie utrzymują się z udziału w loteriach, konkursach, sprzedaży premiowej, które sprzedają uzyskane nagrody czerpiąc w ten sposób korzyści finansowe.

https://www.marketingbusinessblog.pl/gracze-zawodowi-uczestnicy-akcji-promocyjnych/