Dlaczego my? Jeśli jeszcze zastanawiasz się, czy i360 to najlepszy wybór:

Bezpieczeństwo

Jako pierwsi wdrożyliśmy certyfikowaną przez TÜV RHEINLAND Międzynarodową Normę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001:2013).

Certyfikaty2

6-krotny lider

i360 zostało 6-krotnie uznane za lidera kategorii „Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych” w badaniu prowadzonym przez KANTAR wśród managerów zarządzających programami lojalnościowymi w Polsce.

dlaczego my

Święty spokój

Przejmujemy wszystkie elementy procesu, dzięki czemu ściągamy odpowiedzialność z członków zarządu, zapewniamy 100% legalne przeprowadzenie akcji.

Praca nad programem lojalnościowym

Dlaczego my? Nasze wybory i rozwój biznesu

i360 rozpoczęło działalność w 2009 roku koncentrując się na rozwoju oprogramowania do zarządzania programami motywacyjnymi i360 Loyalty Software. Produkt zaczął być oferowany począwszy od drugiego kwartału 2010 r. Potrzeby zgłaszane przez klientów wywołały konieczność rozpoczęcia działań wykraczających poza obszar IT. Do punktów zwrotnych w rozwoju spółek zaliczyć należy:

2021

Uruchomienie pierwszego na rynku profesjonalnego kanału You Tube “O programach lojalnościowych nocą” w którym rozmawiamy z kluczowymi ekspertami branży na temat programów lojalnościowych, motywacyjnych oraz organizacji loterii.

2017

Całkowita przebudowa technologiczna platformy polegająca na tym, iż niezależne moduły oprogramowania tworzone na potrzeby customizacji oprogramowania w latach 2009-2016 zostały napisane od nowa, tak aby stanowiły spójną całość, opartą na wspólnym silniku lojalnościowym, wzajemnie ze sobą współpracowały oraz bazowały na najnowszych wersjach PHP, MySQL oraz frameworków.

2016

Wdrożenie w i360 w 2016 r. Międzynarodowej Normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: “ISO/IEC 27001:2013 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania” ISO27001:2013. I360 wdrożyła normę ISO jako pierwszy podmiot w branży lojalnościowej (i jako jeden z dwóch podmiotów na rynku do tej pory) certyfikowanej przez audytora TÜV RHEINLAND

2016

Przeniesienie biura obsługi Klienta do Białegostoku w 2016. Doskonała sieć połączeń, dobra infrastruktura prowadzenia biznesu, brak silnego / konkurencyjnego pracodawcy, całkowicie odmienne (od warszawskich) motywatory do pracy, duże ośrodki akademickie, niższe koszty płacy pozwoliły firmie przeciwstawić się rosnącej presji wzrostu wynagrodzeń, zmniejszyć rotację pracowników.

2012

Podjęcie decyzji o realizacji strategii świadczenia usług kompleksowych. Po udanych wdrożeniach programowania i360 Klienci powracali z zapytaniami o świadczenie innych usług i możliwość kompleksowej obsługi. Spółka stanęła przed wyborem czy do każdego typu usługi tworzyć osobną spółkę, czy wszystkie usługi świadczyć w ramach i360. Zdecydowano rozwijać i budować wartość jednej marki i jednej spółki.

2009-2010

Rozpoczęcie prac nad oprogramowaniem do zarządzania programami motywacyjnymi w czwartym kwartale 2009 roku i stworzenie w drugim kwartale 2010 r i360 Loyalty Software. Dzięki niemu zarządzanie programami Klientów i360 oraz procesami wewnątrz organizacji jest zautomatyzowane, zunifikowane, skalowalne, podlegające internacjonalizacji, bezpieczne.

Dlaczego my