Jeśli jeszcze zastanawiasz się, czy i360 to najlepszy wybór:

Bezpieczeństwo

Jako pierwsi wdrożyliśmy certyfikowaną przez TÜV RHEINLAND Międzynarodową Normę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001:2013).

6-krotny lider

W rankingu agencji marketingu zintegrowanego w kategorii: „POSIADA UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI SKUTECZNYCH PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH”.

Święty spokój

Przejmujemy wszystkie elementy procesu, dzięki czemu zdejmujemy odpowiedzialność z członków zarządu, zapewniamy 100% legalne przeprowadzenie akcji.

Nasze wybory i rozwój biznesu

i360 rozpoczęło działalność w 2009 roku koncentrując się na rozwoju oprogramowania do zarządzania programami motywacyjnymi i360 Loyalty Software. Produkt zaczął być oferowany począwszy od drugiego kwartału 2010 r. Potrzeby zgłaszane przez klientów wywołały konieczność rozpoczęcia działań wykraczających poza obszar IT. Do punktów zwrotnych w rozwoju spółek zaliczyć należy:
2020
 • 2017

  Całkowita przebudowa technologiczna platformy polegająca na tym, iż niezależne moduły oprogramowania tworzone na potrzeby customizacji oprogramowania w latach 2009-2016 zostały napisane od nowa, tak aby stanowiły spójną całość, opartą na wspólnym silniku lojalnościowym, wzajemnie ze sobą współpracowały oraz bazowały na najnowszych wersjach PHP, MySQL oraz frameworków.
 • 2016

  Wdrożenie w i360 w 2016 r. Międzynarodowej Normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: "ISO/IEC 27001:2013 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania" ISO27001:2013. I360 wdrożyła normę ISO jako pierwszy podmiot w branży lojalnościowej (i jako jeden z dwóch podmiotów na rynku do tej pory) certyfikowanej przez audytora TÜV RHEINLAND
 • 2016

  Przeniesienie biura obsługi Klienta do Białegostoku w 2016. Doskonała sieć połączeń, dobra infrastruktura prowadzenia biznesu, brak silnego / konkurencyjnego pracodawcy, całkowicie odmienne (od warszawskich) motywatory do pracy, duże ośrodki akademickie, niższe koszty płacy pozwoliły firmie przeciwstawić się rosnącej presji wzrostu wynagrodzeń, zmniejszyć rotację pracowników.
 • 2012

  Podjęcie decyzji o realizacji strategii świadczenia usług kompleksowych. Po udanych wdrożeniach programowania i360 Klienci powracali z zapytaniami o świadczenie innych usług i możliwość kompleksowej obsługi. Spółka stanęła przed wyborem czy do każdego typu usługi tworzyć osobną spółkę, czy wszystkie usługi świadczyć w ramach i360. Zdecydowano rozwijać i budować wartość jednej marki i jednej spółki.
 • 2009 - 2010

  Rozpoczęcie prac nad oprogramowaniem do zarządzania programami motywacyjnymi w czwartym kwartale 2009 roku i stworzenie w drugim kwartale 2010 r i360 Loyalty Software. Dzięki niemu zarządzanie programami Klientów i360 oraz procesami wewnątrz organizacji jest zautomatyzowane, zunifikowane, skalowalne, podlegające internacjonalizacji, bezpieczne.
2009