AML. Co obejmują środki bezpieczeństwa finansowego?

  • identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości;
  • identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu  weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  • ocenę stosunków gospodarczych i  stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
  • bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta.

https://www.marketingbusinessblog.pl/obowiazki-organizatora-loterii-na-gruncie-ustawy-aml/