Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

AML. Co obejmują środki bezpieczeństwa finansowego?

W Polsce możliwe są do zorganizowania cztery typy loterii: promocyjne, audioteksowe, fantowe oraz pieniężne. Ostatnie objęte są monopolem państwa, a zasady przeprowadzania wszystkich określone zostały w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, wraz z aktami wykonawczymi do niej.

Zarówno loterie promocyjne, jak i audioteksowe i fantowe, są podobne do siebie pod tym względem, że umożliwiają wygranie nagród na drodze losowania. Co jednak je różni? W loteriach promocyjnych oraz audioteksowych dostać można zarówno nagrody produktowe, jak i pieniężne. W przypadku loterii fantowych mowa jest wyłącznie o wygrywaniu nagród rzeczowych, a cały dochód przekazywany jest na cele dobroczynne lub społecznie użyteczne.

Ile trzeba mieć lat, by wziąć udział w loterii?

Co istotne, w loteriach fantowych – podobnie jak w loteriach promocyjnych – mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 13. rok życia. Wynika to z zapisów Ustawy, a dokładnie art. 27 ust. 2 oraz Kodeksu Cywilnego zawierającego wytyczne dotyczące zdolności do czynności prawnych. Podkreślić w tym miejscu należy również, że w przypadku loterii audioteksowych obowiązująca jest zasada, zgodnie z którą uczestnicy biorący udział w grze muszą być pełnoletni.

https://www.marketingbusinessblog.pl/obowiazki-organizatora-loterii-na-gruncie-ustawy-aml/