Jak działamy

Budujemy wsparcie dla realizacji Twojego celu biznesowego

Na podstawie pisemnego briefu lub bezpośredniej komunikacji wypracowujemy rozwiązania, które umożliwią realizację stawianych przed nami celów.

Jak działamy ?

Identyfikacja potrzeb, wsparcie na wszystkich etapach wdrożenia oraz dzielenie się doświadczeniami daje pewność, iż współpracując z i360 dokonali Państwo dobrego wyboru. Gwarantuję!

dr Tomasz Makaruk – Prezes Zarządu

Proces wdrożenia programu lojalnościowego

jak działamy
Identyfikacja potrzeb
jak działamy
jak działamy
Określenie
celów
jak działamy
jak działamy
Warsztaty
strategiczne
jak działamy
jak działamy
Przygotowanie
dok. projekt.
jak działamy
jak działamy
Faza
produkcyjna

Tworzenie programów lojalnościowych i motywacyjnych to proces, który zajmuje od 2 do 6 miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania wdrożenia. Na tym etapie współpraca pomiędzy i360 a Klientami ma charakter codzienny i ciągły. Poznanie stylu, metod i narzędzi, którymi posługujemy się w naszej pracy, umożliwi Państwu podjęcie świadomej decyzji o wyborze i360, jako partnera wdrożeniowego.

Identyfikacja potrzeb

Pewnie zabrzmi to niewiarygodnie, ale większość programów lojalnościowych powstała z pominięciem tego punktu. Organizatorzy z należytą starannością przeprocesowali pozostałe etapy procesu organizacji programu, jednakże nie odpowiedzieli sobie na pytanie „dlaczego?” organizują program lojalnościowy. W i360 każde wdrożenie rozpoczynamy od pytania „dlaczego?” Dzięki temu tworzymy programy lojalnościowe pozostające w zgodzie z wartościami, misją i wizją organizacji naszych Klientów.

Warsztaty strategiczne

To ważny etap, gdyż pozwala uzgodnić wraz z przedstawicielami po stronie Klienta sposób i styl prac, którymi będziemy się kierować podczas prac wdrożeniowych. To faza poznania kultury organizacyjnej Klientów i360, ekspercka wymiana doświadczeń, wspólne konstruowanie zasad programu lojalnościowego, tak aby odzwierciedlał postawione przed nim cele w sposób, który będzie dopasowany do zasad obowiązujących w danym kanale sprzedaży.

Określenie celów

Drugi najważniejszy aspekt procesu organizacji programu lojalnościowego. Może być to po prostu wartość udziału w rynku, liczebność zbioru danych, który powstanie wskutek organizacji tworzonego programu, dodatkowe przychody i będąca ich efektem marża realizowana na sprzedaży do lojalnych nabywców ostatecznych i zmotywowanych pośredników handlowych. Ta wizualizacja, tak jak cele, będzie inna dla każdego przedsiębiorstwa. Każdy z celów powinien mieć swój deadline, gdyż jego określenie zmusza do ułożenia planu realizacji.

Przygotowanie dokumentacji projektowej

To ważny etap, gdyż pozwala uzgodnić wraz z przedstawicielami po stronie Klienta. W tym etapie przelewamy na papier wszystkie ustalenia dotychczas podjęte. Szczegółowa dokumentacja jest podstawą późniejszych rozliczeń z wykonanej pracy i zapewnia pełną kontrolę nad procesem fazy produkcyjnej. Dzięki niej nasi Klienci znają strukturę obiegu danych, informacji, integracji systemowych a także wszystkie szczegóły projektu z punktu widzenia jego strategii, warstwy informatycznej, kreatywnej, prawnej, podatkowej, logistycznej itd.

Faza produkcyjna

Zatwierdzona dokumentacja umożliwia przejście do ostatniej fazy produkcji. Na tym etapie poszczególne działy produkcyjne zwłaszcza programiści wdrażają w życie to, co zostało ustalone w dotychczasowych etapach. Po jej zakończeniu i niezbędnych testach powstaje gotowy program lojalnościowy, który można uruchomić na rynku.

Podczas całego etapu wdrożenia sprawowany jest nadzór właścicielski
W poszczególne etapy zaangażowani są osobiście szefowie kluczowych działów i360

Przykładowe wdrożenia

Szczegółowe case studies wdrożonych projektów programów lojalnościowych prezentujemy podczas spotkania bezpośredniego bądź realizowanego za pomocą komunikatorów internetowych, np. Teams.

Zapraszamy do lektury firmowego bloga, na którym dzielimy się najciekawszymi aspektami wdrożeń dostępnego pod adresem www.marketingbusinessblog.pl

jak działamy
jak działamy

“… Nasze doświadczenia we współpracy z i360 sp. z o.o. pozwalają nam, z pełnym przekonaniem, polecić usługi świadczone przez Agencję i360 sp. z o.o.. wszystkim, którzy realizują programy lojalnościowe i motywacyjne i cenią sobie jakość, rzetelność, terminowość, kompleksowość, profesjonalizm oraz efektywność działań. ..”

Bakoma Sp. z o.o.

Norma ISO 27001:2013

Wdrożyliśmy ją jako pierwsi na rynku 5 lat temu. To gwarancja bezpieczeństwa Państwa informacji i danych.

Optymalizacja podatkowa

Posiadamy setki indywidualnych interpretacji podatkowych, zapewniających bezpieczeństwo podatkowe naszym Klientom.

Pracujemy dla 31 Klientów

Przed podjęciem decyzji o współpracy zawsze szczegółowo analizujemy czy i360 wniesie dodatkową wartość do Państwa organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy? Zadaj nam pytanie, dotyczące nurtujących Cię kwestii.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenie działań marketingowych w związku z Pani/Pana zainteresowaniem naszą ofertą. Administratorem danych osobowych jest i360 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-057), ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ww. celu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmujących cele marketingowe Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (tj. w celach marketingowych), będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych najszybszym kanałem komunikacji z Administratorem Danych jest kierowanie wiadomości mailowych na adres poczty elektronicznej: iod@i360.com.pl