Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Elektroniczny Obieg Umów. Dla kogo przeznaczona jest aplikacja Elektronicznego Obiegu Umów?

Z aplikacji korzystają podmioty, które zarządzają umowami w ramach rozproszonych organizacji w masowej skali. W szczególności są to:

  • podmioty dążące do optymalizacji procesów, które podpisują wystandaryzowane umowy z dużą liczbą klientów B2C lub B2B;
  • rozproszone organizacje zatrudniające liczebne ilościowo działy sprzedaży, które podpisują i zarządzają obiegiem papierowych umów ze swoimi klientami B2B;
  • firmy, które dążą do digitalizacji obiegu i archiwizacji dokumentacji handlowej.

https://www.marketingbusinessblog.pl/elektroniczny-obieg-umow/