i360 – skuteczne programy lojalnościowe B2C oraz motywacyjne B2B

O nas – Kim jest i360?

i360 jest wiodącym dostawcą usług profesjonalnego zarządzania programami lojalnościowymi B2C oraz motywacyjnymi B2B. Kluczową kompetencja i360 jest tworzenie oraz integracja systemów informatycznych służących prowadzeniu programów lojalnościowych. Spółka świadczy także szerokie spektrum usług dodanych, m.in. związanych z tworzeniem strategii programów lojalnościowych, materiałów kreatywnych, zakup, konfekcjonowanie oraz wysyłka nagród, prowadzenie infolinii, rozpatrywanie reklamacji uczestników, kompleksową obsługę prawną i podatkową w zakresie programów lojalnościowych i motywacyjnych.

Za co Klienci cenią i360?

Naszymi Klientami są międzynarodowe korporacje oraz największe polskie przedsiębiorstwa. Realizowane projekty mają na celu zwiększanie udziałów rynkowych naszych Klientów w handlu tradycyjnym (w tym celu realizowane są programy motywacyjne skierowane do wszystkich ogniw łańcucha dystrybucji) oraz zwiększanie wartości przychodów realizowanych na każdym nabywcy ostatecznym przez ich przywiązanie do marki (to główne zadanie tworzonych programów lojalnościowych). Nasi Klienci cenią nas za to, iż kompetencje Zespołu i360 czynią z nas dostawcę pierwszego wyboru w każdym z obszarów działalności. W szczególności za to, iż i360 podejmuje się realizacji najbardziej skomplikowanych rozwiązań informatycznych wymagających integracji z zewnętrznymi aplikacjami i hurtowniami danych przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa gwarantowanego przez wdrożoną w i360 normę ISO27001:2013.

Image20

Jak rozpocząć współpracę z i360?

Modele współpracy z i360 obejmują alternatywnie tworzenie nowych programów lojalnościowych i motywacyjnych „od zera” oraz kompleksowe ich wdrażanie i prowadzenie przez i360 lub przejmowanie obsługi funkcjonujących już programów, w celu ich optymalizacji procesowej i podatkowej oraz usprawnienia obiegu informacji i danych.

HISTORIA I KLUCZOWE FAKTY

Przesłanki rozpoczęcia działalności w 2009 roku.

Cele

Wypełnienie luki na rynku szeroko pojętych usług wsparcia sprzedaży w zakresie wysoko wyspecjalizowanego oprogramowania do zarządzania programami motywacyjnymi B2B, udostępnianego w modelu software as a service. 
Stworzenie przedsiębiorstwa pierwszego wyboru w zakresie długoterminowej współpracy z międzynarodowymi korporacjami i największymi polskimi przedsiębiorstwami w obszarze zarządzania relacjami z podmiotami na poszczególnych poziomach łańcucha dystrybucji.

Sytuacja rynkowa

Pomysł na taki biznes wynikał z zauważonej wówczas przez Założycieli spółki niszy na oprogramowanie do zarządzania programami motywacyjnymi B2B, tak aby działy trade marketingu oraz sprzedaży mogły organizować krótko i długookresowe akcje handlowe własnymi siłami. 
Z czasem okazało się, iż popyt uwarunkowany jest świadczeniem usług dodatkowych, takich jak tworzenie kreacji front end, dostaw i magazynowanie nagród, zarządzanie programem, tworzenie strategii, zarządzanie komunikacją, doradztwo prawno-podatkowe.

Doświadczenie założycieli

Założenie nowego biznesu wspierane było wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia zawodowego założycieli wynikającego z:
pracy w działach marketingu międzynarodowych korporacji (dr Tomasz Makaruk),
prowadzenia (podówczas jednego z największych) przedsiębiorstwa świadczącego usługi marketingowe (Instytut Marketingu i Komunikacji INMARK Mariusz Winkler Spółka komandytowa)

Dlaczego i360?

Klienci wybierają i360 gdyż szukają wiarygodnego partnera, który posiada doświadczenia w zarządzaniu strategicznymi projektami koordynowanymi na poziomie zarządów międzynarodowych korporacji, kompetentnego doradcy, który będzie proaktywnie wskazywał właściwe drogi rozwoju, a na poziomie operacyjnym przekraczał oczekiwania liderów projektu.

Równocześnie i360 zapewnia kompleksową usługę w obszarach IT, logistyki, finansów, kreacji, strategii, prowadzenia infolinii, a także prawa i podatków. Co ważne w i360 hołdujemy zasadzie nadzoru właścicielskiego. Właściciele są zaangażowani w codzienną operacyjną pracę i są fizycznie obecni na cyklicznych spotkaniach statusowych z Klientami. Dzieki temu proces decyzyjny jest szybki, a interes Klientów jest ściśle skorelowany z interesem i360.