Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Loteria promocyjna. Czym są loterie promocyjne?

Loterie promocyjne są grami losowymi, w których uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły trzynasty rok życia, które biorą udział przez zakup promowanego produktu lub usługi. Udział w loterii możliwy jest również przez zakup innego dowodu udziału w grze, podczas której organizatorzy losują nagrody wśród uczestników.

Loterie promocyjne przyciągają uczestników wizją szansy na wygranie nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Ich organizacja jest atrakcyjna również z punktu widzenia przedsiębiorcy, bo pozwala na generowanie wzrostu sprzedaży promowanych usług lub produktów.

Zasady organizacji loterii promocyjnych

Zasady organizacji loterii promocyjnych są zgodne z ustawą z dnia 19 listopada 2019 roku o grach hazardowych oraz aktami wykonawczymi do niej. Najczęściej są to akcje krótkookresowe, skierowane do pośredników handlowych lub nabywców ostatecznych. W trakcie ich tworzenia konieczne jest przygotowanie regulaminu oraz zadbanie o to, by odbywały się zgodnie z literą prawa.

Największą zaletą loterii promocyjnych jest szybkie doprowadzenie do wzrostu sprzedaży oraz zwiększenia udziałów przedsiębiorstwa w rynku. Oferowany produkt lub usługa stają się też lepiej rozpoznawalne, a szansa na wygranie atrakcyjnej nagrody nie tylko zachęca odbiorów do zakupu, ale też kształtuje pozytywny wizerunek firmy.

https://www.marketingbusinessblog.pl/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-organizacji-loterii/