Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

AML. Kiedy organizator loterii jest zobowiązany do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa, że organizatorzy loterii obarczeni są szeregiem obowiązków. Mowa tu m.in. o rozpoznawaniu i dokumentacji ryzyka finansowania terroryzmu i prania pieniędzy, ocenianiu poziomu ryzyka czy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów.

Wspomniane środki obejmują m.in. identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości, ocenę stosunków gospodarczych, uzyskiwanie informacji na temat ich celu oraz bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych. Wskazana jest też identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i podejmowanie czynności mających na celu ustalenie struktury własności i kontroli.

Kiedy stosowane są środki bezpieczeństwa finansowego?

Organizatorzy loterii zobowiązani są stosować środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:

  • nawiązywania stosunków gospodarczych;
  • przeprowadzania transakcji okazjonalnej o równowartości 15 000 euro lub większej lub która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro;
  • przeprowadzania gotówkowej transakcji okazjonalnej o równowartości 10 000 euro lub większej,
  • obstawiania stawek oraz odbioru wygranych o równowartości 2000 euro lub większej;
  • podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  • wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta.

Obowiązanymi instytucjami mogą być np. banki, fundacje w zakresie przyjmowania i dokonywania płatności w określonej formie i wysokości, czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Podmioty gospodarcze zgrupowano w 25 kategoriach, a każda z nich ma odmienną charakterystykę funkcjonowania.

https://www.marketingbusinessblog.pl/obowiazki-organizatora-loterii-na-gruncie-ustawy-aml/