AML. Kiedy organizator loterii jest zobowiązany do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?

Organizatorzy loterii zobowiązani są stosować środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:

  • nawiązywania stosunków gospodarczych;
  • przeprowadzania transakcji okazjonalnej o równowartości 15 000 euro lub większej lub która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro;
  • przeprowadzania gotówkowej transakcji okazjonalnej o równowartości 10 000 euro lub większej,
  • obstawiania stawek oraz odbioru wygranych o równowartości 2000 euro lub większej;
  • podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  • wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta.

https://www.marketingbusinessblog.pl/obowiazki-organizatora-loterii-na-gruncie-ustawy-aml/