Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Elektroniczny Obieg Umów. Jakie możliwości daje aplikacja Elektronicznego Obiegu Umów?

Elektroniczny Obieg Dokumentów to rozwiązanie pozwalające na oszczędność nerwów, czasu oraz pieniędzy. Z jego pomocą w jednej aplikacji możliwe jest przesyłanie projektów umów, nanoszenie na nie zmian, podpisywanie czy ich wypowiadanie. To doskonała oferta dla podmiotów gospodarczych, które zarządzają umowami w ramach organizacji o rozproszonym charakterze w masowej skali, ale nie tylko. Odpowiadać będzie bowiem również np. firmom dążącym do optymalizacji procesów związanych z podpisywaniem umów z dużą liczbą klientów czy przedsiębiorstwom dążącym do digitalizacji obiegu i archiwizacji dokumentacji.

Skorzystanie z Elektronicznego Obiegu Dokumentów możliwe jest z każdego miejsca, w którym jest połączenie z Internetem. Funkcje aplikacji są w pełni dostępne zarówno z poziomu laptopa, jak i tabletu oraz smartfona. Nie jest do tego konieczne instalowanie, czy zakup dodatkowego oprogramowania, czy specjalnych narzędzi.

Możliwości wynikające z korzystania z Elektronicznego Obiegu Umów

 • tworzenie i przesyłanie do swoich kontrahentów projektów umów, porozumień lub protokołów dowolnej treści
 • nanoszenie uwag i komentarzy do proponowanych zmian w treści projektu tych dokumentów
 • akceptowanie bądź odrzucanie treści naniesionych zmian
 • uzyskiwanie akceptacji zmodyfikowanej treści umowy przez osoby upoważnione w organizacji
 • podpisywanie umowy za pomocą unikatowych kodów SMS
 • wypowiadanie umowy z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • zawieranie aneksów do tworzonych umów
 • przeglądanie umowy w wersji elektronicznej i pobieranie jej w formacie pdf
 • archiwizowanie umowy w wersji elektronicznej
 • kalkulowanie umownego wynagrodzenia
 • generowanie raportów na potrzeby analiz finansowych efektów zawartych umów

https://www.marketingbusinessblog.pl/elektroniczny-obieg-umow/