Elektroniczny Obieg Umów. Jakie możliwości daje aplikacja Elektronicznego Obiegu Umów?

 • tworzenie i przesyłanie do swoich kontrahentów projektów umów, porozumień lub protokołów dowolnej treści
 • nanoszenie uwag i komentarzy do proponowanych zmian w treści projektu tych dokumentów
 • akceptowanie bądź odrzucanie treści naniesionych zmian
 • uzyskiwanie akceptacji zmodyfikowanej treści umowy przez osoby upoważnione w organizacji
 • podpisywanie umowy za pomocą unikatowych kodów SMS
 • wypowiadanie umowy z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • zawieranie aneksów do tworzonych umów
 • przeglądanie umowy w wersji elektronicznej i pobieranie jej w formacie pdf
 • archiwizowanie umowy w wersji elektronicznej
 • kalkulowanie umownego wynagrodzenia
 • generowanie raportów na potrzeby analiz finansowych efektów zawartych umów

https://www.marketingbusinessblog.pl/elektroniczny-obieg-umow/