Grywalizacja. Jakie są narzędzia grywalizacji?

Wśród narzędzi grywalizacji można wymienić: 

  • wytyczanie uczestnikom celów do realizacji;
  • nagradzanie odznakami;
  • zachęcanie do zdrowej rywalizacji, współpracy w zespołach;
  • umożliwianie przechodzenia na wyższy poziom oraz przyznawanie punktów;
  • organizację loterii oraz konkursów dedykowanych uczestnikom programu lojalnościowego.

https://www.marketingbusinessblog.pl/grywalizacja-w-programach-motywacyjnych-b2b/