Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Organizacja loterii promocyjnych i audioteksowych

Zasady organizacji loterii określone są w Ustawie o grach hazardowych. Jest to proces administracyjny wymagający postępowania przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego, Naczelnikami Urzędów Skarbowych.

Obejrzyj wywiad na kanale You Tube „O programach lojalnościowych nocą” na temat loterii wspierających programy lojalnościowe.

Loterie promocyjne i audioteksowe

Aby zorganizować loterie typu audioteksowego lub loterie promocyjne należy przygotować regulamin. Komplet dokumentów zawierający: regulamin, wniosek i bankową
gwarancję wypłaty lub wydania nagród składa się w Izbie Administracji Skarbowej. To jedyna droga do uzyskania pozytywnej decyzji umożliwiającej organizację i przeprowadzenie loterii.

Organizacja loterii audioteksowej i promocyjnej

wiąże się też z obowiązkiem posiadania certyfikowanego urządzenia do gry. Finalnie z przebiegu loterii składa się sprawozdanie.

Loterie promocyjne

to krótkookresowe akcje, które zwiększają sprzedaż. Są skierowane do nabywców ostatecznych lub pośredników handlowych. W przypadku loterii promocyjnej uczestnik otrzymuje atrakcyjne nagrody w zamian za dokonanie zakupów.

Organizacja loterii promocyjnych i audioteksowych

Loteria promocyjna lub audioteksowa organizowana przez firmę zewnętrzną – główne zalety

Loterie można zorganizować samemu lub zlecić jej przeprowadzenie wyspecjalizowanym podmiotom. Głównymi korzyściami powierzenia organizacji loterii promocyjnej specjalistom jest oszczędność czasu, pieniędzy oraz stresu. Dodatkowo zyskasz pewność, że wszystko zostanie zorganizowane zgodnie z przepisami prawa. Podmiot zewnętrzny organizujący w Twoim imieniu loterię staje się równocześnie odpowiedzialny za ewentualne błędy w jej przebiegu.

Chociaż zorganizowanie i przeprowadzenie loterii w sposób samodzielny jest jak najbardziej możliwe to, podobnie jak w przypadku wszelkiego rodzaju innych działań specjalistycznych, udział podmiotu mającego doświadczenie i wiedzę z danej dziedziny jest nie do przecenienia.

Jakie wymogi należy spełnić, organizując loterie audioteksowe i promocyjne?

Organizując loterie audioteksowe lub promocyjne należy pamiętać o kilku wytycznych. Podmiot organizujący loterię audiotekstową lub promocyjną powinien postarać się o wydanie decyzji na jej przeprowadzenie. Zgody udziela Dyrektor Izby Administracji Skarbowej. Ponadto podmiot urządzający loterię nie może zalegać z podatkami, należnościami celnymi, a także składkami na ZUS. Poza tym, gdy w loterii przewidziane są nagrody rzeczowe lub wygrane pieniężne, od organizatora oczekuje się zapewniania bankowej gwarancji wydania nagród lub wypłaty wygranej. Potrzebny będzie dokument potwierdzający, że środki przeznaczone na organizację loterii pochodzą z legalnego źródła. Osoby zaangażowane w organizację loterii należy przeszkolić z zakresu znajomości regulaminu oraz przepisów ustawy o grach hazardowych. Gdy decyzja zostanie już wydana, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów regulaminu.

Zalety loterii promocyjnych

Co zyskuje firma w przypadku loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej?

Loterie organizowane są po to, by w możliwie krótkim czasie doszło do wzrostu sprzedaży, zarówno do nabywców ostatecznych, jak i udziałów rynkowych.

Zasady tego rodzaju akcji promocyjnych opierają się zazwyczaj na założeniu, że uczestnik musi dokonać zakupu określonego produktu, by wziąć udział w loterii z atrakcyjnymi nagrodami. Jeśli organizujesz loterię, która oferuje wygrane pieniężne lub atrakcyjne nagrody rzeczowe, stanowi to dodatkową zachętę do robienia zakupów. W ten sposób rośnie sprzedaż promowanego produktu, staje się on lepiej rozpoznawalny przez klientów i zyskuje w ich oczach pozytywny wizerunek. Taki efekt opiera się na prostej zasadzie: jeśli dany wyrób daje szansę zdobycia nagrody, kupię od razu dwa opakowania lub więcej. Nie odczuję wydatku, ale przecież zyskam dodatkowe szanse w losowaniu! Dla producenta istotne jest natomiast, że w krótkim czasie sprzedaż tego produktu ulega podwojeniu, zwiększając zysk.

Loterie zwiększają sprzedaż również wskutek wzrostu częstotliwości zakupów. Klienci, którzy dotychczas dokonywali zakupów w wybranym punkcie raz w tygodniu, zaczną odwiedzać go częściej, bo kieruje nimi chęć uczestniczenia w loterii, zwłaszcza gdy oferowane są pożądane nagrody.

Najważniejszą determinantą popytu, która sprawia, że loterie promocyjne tak dobrze przyczyniają się do wzrostów sprzedaży, jest zmiana marki. Załóżmy, iż dotychczas kupowałem określoną markę proszku do prania. Jeżeli producent marki konkurencyjnej zorganizuje loterię z szansą wygrania atrakcyjnych dla mnie nagród, jestem gotów kupić produkt innej marki, niż ta, z której korzystam regularnie. Ten ostatni czynnik popytu odpowiada za ponad połowę wzrostów sprzedaży podczas organizacji loterii.

Przykład loterii, którą realizowaliśmy

W i360 zorganizowaliśmy setki loterii. Największe sukcesy to loteria proszku do prania marki E, w ramach której do wnętrza opakowania proszku wrzucane były odpowiednio zapakowane monety i banknoty.

Losowanie polegało na tym, iż konsument kupując proszek nie wiedział czy w środku znajdzie nagrodę czy nie. Łączny budżet nagród wynosił 1 milion złotych, a cała akcja zakończyła się znaczącymi wzrostami sprzedaży, udziałów rynkowych i ukształtowała bardzo pozytywny wizerunek marki.

Loterie audiotekstowe I360

Ostatnie publikacje

Przejdź do aktualności

Loterie promocyjne i audioteksowe FAQ – najczęściej zadawane pytania

Loteria fantowa. Czym są loterie fantowe?

W Polsce możliwe są do zorganizowania cztery typy loterii: promocyjne, audioteksowe, fantowe oraz pieniężne. Ostatnie objęte są monopolem państwa, a zasady przeprowadzania wszystkich określone zostały…

Organizacja loterii promocyjnych i audioteksowych