Organizacja loterii promocyjnych i audioteksowych

Programy motywacyjne, narzędzie wzrostu sprzedaży w handlu tradycyjnym.

Zasady organizacji loterii określne są w Ustawie o grach hazardowych. Jest to proces administracyjny wymagający postępowania przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego, Naczelnikami Urzędów Skarbowych.

Loterie promocyjne i audioteksowe

Aby zorganizować loterię należy przygotować jej regulamin, który wraz z wnioskiem i bankową gwarancją wypłaty lub wydania nagród należy złożyć w Izbie Administracji Skarbowej, celem uzyskania decyzji zezwalającej na organizację loterii.

Organizacja loterii audioteksowej i promocyjnej wiąże się też z obowiązkiem posiadania certyfikowanego urządzenia do gier, przy pomocy którego wyłania się laureatów, oraz szeregu ewidencji w których odnotowuje się wydanie nagród o określonej wartości. Finalnie z przebiegu loterii składa się sprawozdanie.

Loterie audioteksowe i promocyjne

Loterie promocyjne to krótkookresowe akcje, które zwiększają sprzedaż. Loterie to działania skierowane do nabywców ostatecznych lub pośredników handlowych oferujące atrakcyjne nagrody w zamian za dokonanie zakupów.

Główne zalety organizacji loterii promocyjnej i audioteksowej przez firmę zewnętrzną

Loterie można zorganizować samemu lub zlecić wyspecjalizowanym podmiotom. Głównymi korzyściami powierzenia organizacji loterii promocyjnej specjalistom jest oszczędność czasu, pieniędzy, nerwów, ale przede wszystkim pewność, że wszystko zostanie zorganizowane zgodnie z przepisami prawa. Równocześnie ewentualne konsekwencje za błędy ponosić będzie zewnętrzny podmiot.

Z organizacją loterii jest jak z wizytą u stomatologa – w zasadzie jesteśmy w stanie wyrwać sobie ząb samemu, ale nikt nie kwestionuje potrzeby zaangażowania eksperta. Te same argumenty mają zastosowanie w przypadku loterii. Współpraca z doświadczonym podmiotem, który zorganizował setki loterii to same korzyści i eliminacja ryzyka.

Organizacja loterii promocyjnych i audioteksowych

Jakie wymogi należy spełnić, organizując loterię?

Aby zorganizować loterię, podmiot na rzec którego wydana zostanie decyzja zezwalająca na jej przeprowadzenie (decyzję taką wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej) powinien, poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, nie zalegać z podatkami, należnościami celnymi, składkami na ZUS, zapewnić bankową gwarancję wydania czy wypłaty nagród oraz udokumentować, iż środki przeznaczone na organizację loterii pochodzą z legalnego źródła. Nadto należy przeszkolić osoby zaangażowane w organizację loterii z zakresu znajomości regulaminu oraz przepisów ustawy o grach hazardowych. Gdy decyzja zostanie już wydana, to należy bezwzględnie przestrzegać przepisów regulaminu.

Zalety loterii promocyjnych

Korzyści z organizacji loterii

Loterie organizuje się po to, aby w krótkim okresie doprowadzić do wzrostu sprzedaży do nabywców ostatecznych oraz udziałów rynkowych.

Podczas organizacji loterii obiecujemy nabywcom, iż w zamian za ich zakupy, czyli spełnienie warunku określonego w regulaminie, wezmą oni udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Oczywiście nagrody wygrają wyłącznie szczęśliwcy, Ci którzy zostaną wylosowani, ale ich atrakcyjność zachęca szerokie grono uczestników, którzy kupują promowany produkt. Dzięki temu sprzedaż rośnie. Loterie oddziałują na kilka sposobów. Przede wszystkim skłaniają uczestników do większych zakupów. Na przykład do tej pory kupowałem 1 tabliczkę czekolady tygodniowo, a ponieważ chcę wygrać samochód oferowany w loterii, kupię dwie, aby zwiększyć swoje szanse. Dla mnie, jako uczestnika to niewielki wydatek, dla producenta – faktycznie podwoiłem swoje zakupy. Dalej, loterie zwiększają sprzedaż wskutek wzrostu częstotliwości zakupów. Jeżeli dotychczas tankowałem na stacji paliw danej marki co drugi raz, to z chęci wygrania w loterii, to za każdym razem będę tam tankował.

Najważniejszą determinantą popytu, która sprawia, iż loterie promocyjne tak dobrze przyczyniają się do wzrostów sprzedaży, jest zmiana marki. Załóżmy, iż dotychczas kupowałem określoną markę proszku do prania. Jeżeli producent marki konkurencyjnej zorganizuje loterię, oferując szansę wygrania, atrakcyjnych dla mnie nagród, to jestem gotów kupić produkt innej marki, niż ta, z której korzystam regularnie. Ten ostatni czynnik popytu odpowiada za ponad połowę wzrostów sprzedaży podczas organizacji loterii.

Rodzaje loterii

W Polsce możemy zorganizować trzy rodzaje loterii: loterię promocyjnąloterię audioteksową oraz fantową. Najpopularniejsza jest loteria promocyjna, czyli taka w której uczestniczy się przez zakup produktu, usługi lub innego dowodu udziału w grze (np. przez wrzucenie wizytówki do urny podczas konferencji), a tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, w której oferowane są wygrane rzeczowe lub pieniężne. To właśnie loteria promocyjna jest najczęściej wykorzystywaną techniką marketingową do generowania wzrostu sprzedaży produktów i usług.

Przykład loterii, którą realizowaliśmy

W i360 zorganizowaliśmy setki loterii. Największe sukcesy to loteria proszku do oprania marki E, w ramach której do wnętrza opakowania proszku wrzucane były odpowiednio zapakowane monety i banknoty.

Losowanie polegało na tym, iż konsument kupując proszek nie wiedział czy w środku znajdzie nagrodę czy nie. Łączny budżet nagród wynosił 1 milion złotych, a cała akcja zakończyła się znaczącymi wzrostami sprzedaży, udziałów rynkowych i ukształtowała bardzo pozytywny wizerunek marki..

i360
Ostatnie publikacje dotyczące programów loterii audioteksowych w dziale Aktualności:
Loterie promocyjne i audioteksowe FAQ – najczęściej zadawane pytania

Co to jest loteria promocyjna?

Loteria promocyjna to gra losowa, skierowana do osób fizycznych w jakiej uczestniczy się przez zakup towaru, usługi bądź innego dowodu udziału w grze, w której podmiot urządzający loterię oferuje wygrane – pieniężne lub rzeczowe.

Co to jest loteria audioteksowa?

Loteria audioteksowa to gra losowa, przeznaczona dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia. Udział w loterii audioteksowej realizowany jest zazwyczaj przez wysłanie wiadomości SMS, mając nadzieję na wygranie nagrody pieniężnej bądź rzeczowej.

Loteria promocyjna a audioteksowa – różnice?

W przeciwieństwie do loterii audioteksowych w loteriach promocyjnych udział mogą brać osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. W praktyce są to osoby, które ukończyły 13 rok życia. Kolejną różnicą między wskazanymi formami jest fakt, że w loterii promocyjnej uczestniczy się nieodpłatnie, zaś udział w loterii audioteksowej wymaga uiszczenia opłaty, która wynika z kosztu wysłania wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego.

Komu zlecić organizację loterii audioteksowej i promocyjnej?

Jako i360 zajmowaliśmy się organizacją setek loterii. Jednym z naszych największych sukcesów to loteria proszków do prania marki E, w której łączny budżet nagród wynosił 1 milion złotych, a cała akcja wygenerowała znaczny wzrost sprzedaży produktów oraz stworzyła pozytywny wizerunek firmy. Dołącz do naszych klientów!

Regulaminy prowadzonych loterii

Regulamin loterii „Zobacz mecz naszych i wygrywaj”

Regulamin loterii „Zobacz piłkarskie emocje i wygrywaj”