Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

AML. Co to jest ustawa AML?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w skrócie AML od angielskojęzycznego określenia anti-money laundering) w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie jako ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. Poz. 723). Określa ona, iż organizatorzy loterii są instytucjami obowiązanymi, na których ciąży szereg obowiązków.

Wśród najważniejszych obowiązków organizatorów loterii wymienić można m.in. konieczność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów, rozpoznawanie i dokumentowanie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także ocenianie poziomu tego ryzyka.

Środki bezpieczeństwa finansowego

Środki bezpieczeństwa finansowego, stosowane są przez organizatorów, widoczne są np. podczas nawiązywania stosunków gospodarczych, ale także w przypadku występowania określonych transakcji czy obstawiania stawek o danej wysokości. Mowa jest tu także o sytuacji wystąpienia podejrzenia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu czy wątpliwości dotyczących prawdziwości danych identyfikacyjnych klienta.

Za środki bezpieczeństwa finansowego rozumieć można weryfikację i identyfikację tożsamości klienta czy identyfikację beneficjenta rzeczywistego. Może być to również ocena stosunków gospodarczych i bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych uczestnika.

https://www.marketingbusinessblog.pl/obowiazki-organizatora-loterii-na-gruncie-ustawy-aml/