AML. Co to jest ustawa AML?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w skrócie AML od angielskojęzycznego określenia anti-money laundering) w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie jako ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. Poz. 723). Określa ona, iż organizatorzy loterii są instytucjami obowiązanymi, na których ciąży szereg obowiązków.

https://www.marketingbusinessblog.pl/obowiazki-organizatora-loterii-na-gruncie-ustawy-aml/