Elektroniczny Obieg Umów. Elektroniczny Obieg Umów – w jaki sposób gwarantowane jest bezpieczeństwo i poufność danych?

Aplikacja oparta jest na infrastrukturze i360, podmiotu, który jako jedyny w branży wsparcia sprzedaży posiada certyfikowaną przez TÜV RHEINLAND Międzynarodową Normę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: „ISO/IEC 27001:2013 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji”. Równocześnie system informatyczny, na którym oparta jest aplikacja Elektronicznego Obiegu Umów jest przedmiotem stałych audytów prowadzonych przez międzynarodowe zespoły ekspertów Klientów korzystających na stałe z i360 Loyalty Software.

https://www.marketingbusinessblog.pl/elektroniczny-obieg-umow/