Loteria. Jakie wymogi należy spełnić, organizując loterię?

Organizator loterii, który wnioskuje o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie takiej akcji, powinien m.in.:

  • przygotować pełną dokumentację,
  • nie posiadać zaległości w zakresie podatków, ZUS, ani należności celnych,
  • zapewnić bankową gwarancję wydania/wypłaty nagród,
  • udowodnić, że środki wykorzystywane do organizacji loterii pochodzą z legalnych źródeł.

Loterie promocyjne i audioteskowe