Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Loteria. Jakie wymogi należy spełnić, organizując loterię?

Działania administracyjne związane z procesem organizacji loterii powinny być przeprowadzanie wraz z postępowaniem przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, Naczelnikami Urzędów Skarbowych oraz Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego. Zasady organizacji określone zostały w treści Ustawy o grach hazardowych, a otrzymanie zezwolenia na przygotowanie loterii w Polsce wymaga m.in. złożenia wniosku o zgodę i innych dokumentów do odpowiedniego urzędu, stworzenia regulaminu czy uiszczenia niezbędnych opłat.

Wymogi, które musi spełnić organizator loterii

Organizator loterii, który wnioskuje o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie takiej akcji, powinien m.in.:

  • przygotować pełną dokumentację,
  • nie posiadać zaległości w zakresie podatków, ZUS, ani należności celnych,
  • zapewnić bankową gwarancję wydania/wypłaty nagród,
  • udowodnić, że środki wykorzystywane do organizacji loterii pochodzą z legalnych źródeł.

Organizator powinien posiadać też odpowiednie urządzenie przystosowane do organizowanej gry, dzięki któremu możliwe będzie wyłonienie zwycięzców akcji. Osoby zajmujące się obsługą wydarzenia muszą przejść szkolenia dotyczące znajomości regulaminu, a także przepisów prawa. Podczas loterii konieczne jest przestrzeganie wszystkich punktów ze stworzonej dokumentacji. Po zakończeniu wydarzenia niezbędne jest przygotowanie i złożenie sprawozdania.

Loterie promocyjne i audioteskowe