Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Program lojalnościowy. Jak wdrożyć program lojalnościowy?

Programy lojalnościowe to akcje trwające przez dłuższy czas, dzięki którym konsumenci mogą otrzymać nagrodę za robienie zakupów – ich powtarzalność czy wielkość. Akcje te dzielone są na dwa typy:

  • B2C (ang. Business to Consumer) – skierowane do nabywców ostatecznych (konsumentów);
  • B2B (ang. Business to Business) – skierowane do pośredników handlowych, określane również jako programy motywacyjne.

Wdrażanie programu lojalnościowego

W celu wdrożenia programu lojalnościowego należy: określić precyzyjny cel, przeprowadzić analizę działań konkurencji, poznać preferencje przyszłych uczestników, obliczyć współczynnik incentywizacji, określić model prawno-podatkowy, stworzyć lub zakupić licencję na system informatyczny, przygotować i przetestować materiały reklamowe oraz podpisać umowy z dostawcami nagród, a także zorganizować logistykę ich dystrybucji.

Niezbędne jest oczywiście również sfinansowanie każdego z wymienionych powyżej etapów, a następnie zmierzenie ich efektywności oraz skuteczności. Kolejnym krokiem jest sporządzenie planu zarządzania ryzykiem. Organizatorzy akcji nie mogą zapominać też o prowadzeniu bieżącej, efektywnej komunikacji z uczestnikami. Wszystko to może przynieść niezwykle satysfakcjonujące efekty, jeśli zostanie zorganizowane w odpowiedni sposób i pod okiem doświadczonych specjalistów.

https://www.marketingbusinessblog.pl/dlaczego-prowadzenie-programu-lojalnosciowego-bez-wsparcia-zewnetrznej-firmy-nie-jest-dobrym-pomyslem/