Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

AML. Ustawa AML – jakie są obowiązki organizatorów loterii?

Na organizatorach loterii ciążą obowiązki określone w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do najważniejszych z nich należą m.in.:

  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec Klientów;
  • Rozpoznawanie i dokumentowanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  • Ocenianie poziomu rozpoznanego ryzyka.

Środki bezpieczeństwa finansowego

Wśród wspomnianych wyżej środków bezpieczeństwa finansowego znalazły się np.:

  • Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta;
  • Ocena stosunków gospodarczych i uzyskiwanie informacji na temat ich celu i charakteru;
  • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta.

Środki bezpieczeństwa finansowego wykorzystywane są przez organizatorów loterii w wielu przypadkach. Mowa tu zarówno o nawiązywaniu stosunków gospodarczych, jak i określonych transakcjach, podejrzeniach prania pieniędzy, finansowania terroryzmu czy wątpliwościach dotyczących danych weryfikacyjnych klienta.

https://www.marketingbusinessblog.pl/obowiazki-organizatora-loterii-na-gruncie-ustawy-aml/