AML. Ustawa AML – jakie są obowiązki organizatorów loterii?

Najważniejszymi z nich są: obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec swoich Klientów, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną, a także oceniania poziomu rozpoznanego ryzyka.

https://www.marketingbusinessblog.pl/obowiazki-organizatora-loterii-na-gruncie-ustawy-aml/