Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Współczynnik incentywizacji . W jaki sposób wyliczyć współczynnik incentywizacji?

Współczynnik incentywizacji pozwala zrozumieć i ocenić, jak atrakcyjny jest dany program lojalnościowy dla biorących w nim udział klientów. W praktyce pozwala on bowiem odpowiedzieć w prosty sposób na pytanie, jaka część każdej złotówki wydanej przez konsumenta zostanie mu zwrócona w postaci rabatu, punktów lojalnościowych czy w innej formie.

Wartość współczynnika incentywizacji

Wartość współczynnika incentywizacji stanowi iloraz rynkowej ceny nagrody oferowanej uczestnikom oraz wartości środków pieniężnych, jaką uczestnik musi wydać, aby uzyskać prawo do jej odebrania.

Fntbjcdvs44xp5rgj2g9q7rdyc Fe9erqd1utrupwy4kc49ldxw Itgkvfewncnvejqk6sklx Dqhg9wn6y9zwpeuwpxogvphyaxgoapxwihctjsdwxlwpani 9ixoaeuslry9c

Im wyższa jest wartość współczynnika incentywizacji, tym program lojalnościowy jest korzystniejszy i bardziej opłacalny dla klienta. Z drugiej strony jednak wartość ta musi być wyznaczona na poziomie, który pozwoli również przedsiębiorstwu na odnotowanie korzyści płynących z organizacji programu. Odnalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony jest szczególnie ważne, bo prowadzi do zadowolenia obu stron. Ustalenie takich kryteriów jest możliwe dzięki wzięciu pod uwagę m.in.:

  • Analizy działań konkurencji;
  • Marżowości produktów objętych programem;
  • Oczekiwań organizatora oraz klientów.