Współczynnik incentywizacji . W jaki sposób wyliczyć współczynnik incentywizacji?

Wartość współczynnika incentywizacji stanowi iloraz rynkowej ceny nagrody oferowanej uczestnikom oraz wartości środków pieniężnych, jaką uczestnik musi wydać, aby uzyskać prawo do jej odebrania.

Fntbjcdvs44xp5rgj2g9q7rdyc Fe9erqd1utrupwy4kc49ldxw Itgkvfewncnvejqk6sklx Dqhg9wn6y9zwpeuwpxogvphyaxgoapxwihctjsdwxlwpani 9ixoaeuslry9c