Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Elektroniczny Obieg Umów. Co to Elektroniczny Obieg Umów?

Elektroniczny Obieg Umów to sposób na skuteczne zarządzanie wszystkimi umowami w wersji elektronicznej. Ich obsługa za pośrednictwem aplikacji online jest wygodna i nie należy do skomplikowanych. Używanie jej nie wymaga też kupowania i instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Pełna kontrola nad umowami

Kontrola nad obiegiem i edycją dokumentów może być intuicyjna i bezproblemowa. Elektroniczny Obieg Umów umożliwia tworzenie i dzielenie się projektami dokumentacji, a także nanoszeniem komentarzy, uwag czy modyfikacji. Online możliwe jest zarówno zaakceptowanie, jak i wprowadzanych zmian, a także podpisywanie umów za pośrednictwem unikatowych kodów oraz ich wypowiadanie czy wprowadzanie aneksów.

Przekonaj się, jakie to proste:

Elektroniczny Obieg Umów to kompleksowe narzędzie, którego zadaniem jest optymalizacja funkcjonowania procesów związanych z zawieraniem umów w firmach różnego typu. Jest to rozwiązanie sprawdzające się w przypadku przedsiębiorstw zarządzających umowami w masowej skali, funkcjonujących w rozproszonym trybie.

https://www.marketingbusinessblog.pl/elektroniczny-obieg-umow/