Loteria promocyjna i audioteksowa. Jakie są różnice?

Obie akcje są podobne do siebie pod tym względem, że umożliwiają wygranie nagród pieniężnych lub rzeczowych na drodze losowania. Co jednak je różni? W loteriach promocyjnych można wziąć udział nieodpłatnie, przez zakup promowanego produktu, usługi bądź innego „dowodu udziału w grze”. Ich uczestnicy muszą mieć ukończone 13 lat. Udział w loterii audioteksowej jest odpłatny, ponieważ wiąże się z wysłaniem wiadomości SMS (ew. wykonaniem połączenia telefonicznego). Osoby biorące udział w tej grze muszą być pełnoletnie.

Loterie promocyjne i audioteksowe

Uczestnicy loterii promocyjnych i audioteksowych motywowani są chęcią wygrania nagrody produktowej lub pieniężnej. Organizatorzy akcji z kolei liczą na wzrost sprzedaży oferowanego produktu czy usługi, wzmocnienie rozpoznawalności marki lub wpływy wynikające np. z wysyłania wiadomości SMS czy wykonywania połączeń telefonicznych.

Zarówno zasady działania loterii promocyjnych, jak i audioteksowych, opisane zostały w Ustawie o grach hazardowych. Proces ich organizacji jest dość skomplikowany i wiąże się z działaniami administracyjnymi wykonywanymi przed Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego, Naczelnikami Urzędów Skarbowych oraz Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej. Na organizatorze ciąży ponadto szereg innych wymagań, które musi spełnić. Wśród nich jest m.in. konieczność sporządzenia pełnej dokumentacji, zapewnienie bankowej gwarancji wypłaty nagród, nieposiadanie zaległości w zakresie podatków itp.

Loterie promocyjne i audioteksowe