Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Grywalizacja. Co to jest grywalizacja?

Grywalizacja (z ang. gamnification) to wykorzystanie technik motywacyjnych stosowanych od lat przez projektantów gier video w programach lojalnościowych i motywacyjnych.

Co to jest grywalizacja?

Podejmowanie działań z zakresu grywalizacji ma sprawić, że program motywacyjny czy lojalnościowy stanie się atrakcyjniejszy. Wykorzystywane są do tego różne narzędzia grywalizacji, wśród których wymienić można m.in.:

  • Nagradzanie odznakami i przyznawanie punktów;
  • Zachęcanie do rywalizacji;
  • Wyznaczanie celów do realizacji;
  • Możliwość przejścia na wyższy poziom.

Centrum grywalizacji stanowi program motywacyjny lub lojalnościowy, wokół którego dobudowywane są skuteczne mechanizmy rywalizacji. Mowa tu np. o:

  • Przejrzystości czynników motywacji;
  • Wewnętrznych czynnikach motywujących;
  • Współpracy;
  • Społeczności;
  • Celach i odznakach;
  • Szybkich informacjach zwrotnych.

Mechanizmy rywalizacji mają ogromny potencjał, który może zostać wykorzystany z dobrym skutkiem w programach B2B w handlu tradycyjnym. Wprowadzenie ich w odpowiedni sposób szybko może przynieść satysfakcjonujące efekty.

https://www.marketingbusinessblog.pl/grywalizacja-w-programach-motywacyjnych-b2b/