Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Gamifikacja

Gamifikacja – grywalizacja w programach lojalnościowych

Czym jest gamifikacja? Zapewne większość czytelników zetknęła się z polskojęzycznym określeniem: grywalizacja. Oba terminy są równoznaczne określają zastosowanie technik, wykorzystywanych przy projektowaniu gier komputerowych, do osiągnięcia zamierzonych celów w akcjach promocyjnych, np. programach lojalnościowych lub promocjach sprzedaży, tj. zwiększenia aktywności oraz motywacji wybranej grupy uczestników. Grywalizacja stosowana w wielu dziedzinach współczesnego życia, wykorzystuje się ją między innymi w edukacji, marketingu czy środowisku pracy.

Wymagania gamifikacji

Głównym celem gamifikacji jest wzrost zaangażowania i aktywności konkretnej grupy odbiorców. Jednak, aby osiągniecie zamierzonych celów było możliwe, musi ona spełniać kilka niezbędnych kryteriów. Pierwszym i najważniejszym z nich jest określenie celu grywalizacji. Powinien on być precyzyjnie określony, np. jako wzrost motywacji użytkowników przez wygenerowanie współczynnika logowań min. 85% uczestników na konto w programie lojalnościowym co najmniej 2 razy w ciągu tygodnia. Drugim, równie ważnym kryterium, są emocje, jakie grywalizacja powinna generować. Mowa tu m.in. o doświadczaniu satysfakcji po dobrze wykonanym zadaniu. Istotne jest także zastosowanie różnych elementów z gier. Zaliczamy do nich przede wszystkim nagradzanie użytkowników, współzawodnictwo czy elementy zaskoczenia.                              

Należy pamiętać, iż gamifikacja jest, jak system naczyń połączonych. Wszystkie elementy muszą być ze sobą spójne i jednocześnie uzupełniać siebie nawzajem. Bardzo ważna jest kreacja i szata graficzna towarzysząca grywalizacji. Tak całościowo stworzony program powinien zachęcać uczestnika i sprawiać, że będzie miał jak największą przyjemność z użytkowania. Wtedy zrealizuje określone cele.

Gamifikacja w edukacji

Grywalizacja znajduje swoje zastosowanie także w obszarach nie związanych z działaniami związanymi z szeroko pojętym marketingiem. W czasach pandemii szczególną rolę odgrywa konieczność motywacja uczniów i studentów. Brak możliwości bezpośredniego kontaktu z koleżankami i kolegami z klasy czy grupy akademickiej, powoduje spadek motywacji do nauki w porównaniu do lat ubiegłych. W tym momencie na ratunek przychodzi gamifikacja. Wprowadzenie do nauki elementów zaczerpniętych ze świata gier komputerowych zwiększa przede wszystkim zaangażowanie odbiorców.

Dzieci rozwiązując różne misje pod postacią zadań szkolnych otrzymują nagrody, co wpływa znacząco na ich motywację i chęć do dalszych postępów. Wprowadzenie elementu gier zespołowych w wirtualnym świecie udoskonala komunikację między rówieśnikami a także poprawia integrację w obrębie danej grupy czy klasy. Zaskakujące może być to, iż grywalizacja znacząco podnosi samoocenę ucznia. Po każdym prawidłowo wykonanym zadaniu użytkownik otrzymuję nagrodę oraz informację zwrotną. System nagradzania musi być ściśle określony, przede wszystkim musi być sprawiedliwy i jednakowy wobec wszystkich użytkowników. Benefity powinny być przyznawane wieloetapowo, a także w momencie osiągnięcia zamierzonego celu. Wprowadzanie zmian w zaprojektowanej grze jest bardzo kluczowe. Unikniemy w ten sposób monotonii i znudzenia, które mogą być odczuwane przez uczniów. Czynniki te działałyby na nich demotywująco, co skutkowałoby zmniejszeniem aktywności. Elementy zaskoczenia czy nowe wyzwania zdecydowanie podnoszą satysfakcję odbiorców, warto więc je zastosować.

Specjalnie zaprojektowana gra powinna mieć jasno określone reguły, tak aby uczestnik wiedział, na co musi zwracać uwagę. Ważne jest także określenie celu, dzięki temu uczeń będzie świadom tego, co musi zrobić, aby go osiągnąć i wygrać. Dodatkowo zastosowanie różnego poziomu przeszkód zapewni większe emocje oraz rozwój gracza.

Gamifikacja a programy lojalnościowe

W obecnych czasach coraz trudniej jest zaskoczyć konsumenta. Wprowadzenie grywalizacji jako dodatkowego komponentu do programu lojalnościowego, dostarczy uczestnikom wielu pozytywnych emocji. Zastosowanie elementów z gier komputerowych zwiększy satysfakcję odbiorcy podczas dokonywania zakupów. Dzięki temu konsument ma lepsze doświadczenia zakupowe z marką, co przekłada się na jego większe zaangażowanie i lojalność.

Ważne jest, aby wprowadzić system nagród i ściśle określić zasady ich zdobywania. Kryteria mogą być różne, w zależności od pomysłowości organizatora. Zastosowanie systemu codziennego nagradzania wymusza na użytkowniku wzrost częstotliwości interakcji z przedsięwzięciem organizatora. Benefity mogą być przyznawane za dokonywanie zakupów na określoną kwotę lub za wystawienie opinii na temat danego produktu czy chociażby za odwiedziny na stronie internetowej. Jak widać możliwości jest wiele, dzięki czemu z łatwością możemy wpłynąć na wzrost aktywności konsumenta.

Ciekawym przykładem praktycznego zastosowania grywalizacji jest akcja sieci drogerii Rossman, która wdrożyła ostatnio do swojego programu lojalnościowego grywalizację o nazwie „Czujesz klimat”. W celu zdobycia punktów uczestnik ma trzy możliwości:

Udział w zadaniach, misjach i wyzwaniach. Za każde dobrze wykonane zadanie przyznawane są punkty. Ich liczba maleje wraz ze wzrostem błędów, które popełnia gracz podczas ich wykonywanych.

Przystąpić do wyzwania kreatywnego, podczas którego należy wykonać projekt ściśle określony przez organizatora. Może to polegać na dodaniu zdjęcia lub opisu, które spełnia opisane kryteria.

Włączyć się do wyzwania KPI, które polega na osiągnięciu odgórnie wybranego celu np. zakupie produktów, które biorą udział w akcji „Czujesz klimat”.

Każdy użytkownik ma dostęp do zakładki „Nagrody”, gdzie znajduje się dostępny katalog benefitów, ścisłe zasady dotyczące ich przyznawania oraz wymaganą liczbę punktów, aby móc je odebrać. Jednak wyżej wymieniony program nie jest jedynym w Polsce, który wprowadził elementy gamifikacji. .

Podsumowanie.

Gamifikacja czy też grywalizacja są coraz częściej spotykane w życiu codziennym. Wykorzystywana jest w wielu dziedzinach m.in. w edukacji czy biznesie. Jej głównym celem jest wzrost aktywności i zaangażowania odbiorców. Dzięki wprowadzonym elementom zaczerpniętym ze świata gier, uczestnik doświadcza coraz to nowych wyzwań i emocji. Gamifikacja w edukacji świetnie sprawdza się do zwiększenia motywacji uczniów a zastosowana w programach lojalnościowych skutkuje wzrostem lojalności i aktywności konsumentów.

Post scriptum

Grywalizacja jest jedną ze strategii marketingowych, która znacznie przybiera na sile. Dlaczego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na jej wprowadzenie? Według najnowszych badań, przedsiębiorstwa które zdecydowały się na to rozwiązanie zaobserwowały :

  • wzrost aktywności konsumentów o ok. 47%,
  • wzrost lojalności konsumenta wobec marki o ok. 22%,
  • wzrost powszechnej świadomości marki o ok. 15%.

Analizując powyższe dane, jednoznacznie można stwierdzić, iż inwestycja w grywalizację po prostu się opłaca. Jednak wciąż należy pamiętać, że gamifikacja musi być dopracowana pod każdym względem, aby spełniała zamierzone cele.

Jeden z popularnych analityków Doug Palmer wyróżnił cztery kluczowe kwestie, które należy zawrzeć przy tworzeniu grywalizacji.

Pierwszą z nich jest ścieżka postępu, czyli połączenie rozwoju fabuły z wyzwaniami, którym musi podołać użytkownik. Gracz musi mieć wyznaczony cel, do którego będzie dążył. Organizator powinien więc na początku określić warunki, na podstawie których konsument będzie zdobywać profity.

Feedback i nagroda to kolejne kryterium, które należy wziąć pod uwagę. Użytkownik powinien otrzymywać informację po każdym dobrze wykonanym działaniu. Dla wielu programatorów może wydawać się to zbędne, jednak pochwała słowna jest tutaj kluczowym czynnikiem motywacyjnym. Oczywiście nie możemy zapominać o wspomnianych benefitach, bo to przecież głównie dla nich, konsument przystępuje do grywalizacji. Ścieżka do zdobycia nagrody nie może być zbyt trudna dla użytkownika. Dlaczego? Ponieważ może to skutecznie zniechęcić odbiorcę do udziału w wyzwaniach.

Kolejną istotną kwestią są walory społecznościowe, czyli możliwość wzajemnego porównywania się między zawodnikami. Oprócz rywalizacji, uczestnicy mogą się wzajemnie motywować do wykonywania dalszych zadań. Dzięki temu każdy z graczy będzie progresował i dążył do zdobycia najlepszej pozycji na tle innych.

Ostatnim czynnikiem jest user experience i interfejs. Polega to na wykorzystaniu danych elementów, dzięki którym platforma jest prosta w obsłudze a zastosowana szata graficzna nie tylko cieszy oko użytkownika, ale także ułatwia i umila mu udział w grywalizacji. Nie należy zaniedbywać tej kwestii, ponieważ dzisiejsi odbiorcy w ogromnym stopniu zwracają uwagę na design i formę graficzną platform oferowanych przez firmy.

Połączenie tych kilku elementów zachęci odbiorców do podjęcia oferowanych wyzwań, co zapewni sukces stworzonej grywalizacji.

Jak zapobiegać nadużyciom w programach lojalnościowych, Obsługa loterii promocyjnych, Programy lojalnościowe typu „premium” i płatne członkostwo , Metody wypłaty nagród pieniężnych