Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Programy lojalnościowe dla pokolenia Z, Millennialsów, X oraz Baby Boomers

Wśród obecnych konsumentów możemy wyróżnić kilka grup. Część klientów jest bardzo zmotywowana do dużej aktywności w programie lojalnościowym, podczas gdy pozostali są oporni na wszelkie działania marketingowe pozostając biernymi konsumentami. Cykliczne obserwacje zachowań konsumenckich pokazują, że część użytkowników na bieżąco gromadzi i wymienia swoje punkty na nagrody, inni zaś robią to tylko sporadycznie. Opisanych różnic jest bardzo wiele. Kluczem do ich zrozumienia oraz poznania potrzeb swoich klientów, tak aby stosowane działania promocyjne odnosiły zamierzone efekty jest świadomość różnic pomiędzy poszczególnymi grupami pokoleń. Obecne trendy konsumenckie zmieniają się w dynamicznym tempie, dlatego każda marka powinna na bieżąco monitorować aktualne wymagania klientów. Coraz więcej z nas uważa się za indywidualistów, jednak możemy podzielić grupy konsumenckie ze względu na pokolenia w ten sposób niejako pogrupować świadopogląd, zachowania i postawy poszczególnych grup nabywców ostatecznych. Pozwoli to na dogłębne poznanie wymagań klientów i odpowiednie dopasowanie oferty sprzedażowej. 

Pokolenie Z

Pokolenie Z jest najmłodszą grupą konsumentów urodzonych między 1996 rokiem a obecnymi czasami. Nowoczesne technologie są dla jej reprezentantów chlebem powszednim. Świat bez Internetu czy innowacyjnych rozwiązań, jest dla nich obcy. Ta grupa konsumentów większość swojego dnia spędza online, nawiązuje w nim nowe znajomości oraz dokonuje licznych transakcji zakupowych. Prywatność jest dla nich priorytetem, niechętnie dzielą się swoimi danymi wrażliwymi. Warto więc zadbać o to, aby to właśnie użytkownik decydował o tym, jakie dane personalne udostępni przystępując do programu lojalnościowego. Konsumenci pokolenia Z uważają się za indywidualistów, cenią sobie możliwość personalizacji nie tylko oferty, ale także komunikacji. Aktualne dane pokazują, że aż około 80% użytkowników jest skłonnych przystąpić do programu lojalnościowego firmy, jeśli angażuje się ona w działania charytatywne czy ekologiczne. 

Millenialsi

Jest to część konsumentów urodzonych między 1977 a 1995 rokiem. Millenialsi są uważani za jedną z silniejszych grup klientów przede wszystkim ze względu na swoją liczebność, ale także ze względu na ogromną świadomość zakupową. Szukają oni wyjątkowych ofert transakcyjnych, dzięki którym będą mogli oszczędzić dużą część swoich pieniędzy. Ich decyzje zakupowe, głównie oparte są na opiniach innych użytkowników czy na informacjach dostępnych w Internecie. Stale podążają za nowinkami technologicznymi, cenią sobie innowacyjne rozwiązania wprowadzane do programów lojalnościowych. Chętnie także dzielą się swoimi opiniami na temat danych produktów, dlatego marki powinny wziąć tę kwestię pod uwagę i wykorzystać ją w swoich programach lojalnościowych. Klienci przywiązują także dużą wagę do możliwości feedbacku między członkami programu a także między konsumentem a samym przedsiębiorstwem. Oprócz technologii, liczą się dla nich kwestie, takie jak wygoda czy możliwość personalizacji dostępnych ofert. 

Generacja X

Jest to grupa użytkowników urodzonych między 1965 a 1976 rokiem. Uważa się, że ta część klientów jest niedoceniona i pomijana na ówczesnym rynku. Statystycznie rzecz biorąc generacja X stanowi jedną z najmniej licznych grup konsumenckich, jednak to właśnie ci konsumenci mają do dyspozycji największe zasoby finansowe. Głównym problemem tej części konsumentów jest permanentny brak czasu, dlatego doceniają oni proste i wygodne rozwiązania, które nie wymagają od nich dużego zaangażowania czy nakładu pracy. Twórcy programów lojalnościowych dla opisanej grupy docelowej powinni więc zadbać o to, aby program był prosty i łatwy w użytkowaniu. 

Aktualne badania pokazują, iż członkowie generacji X chętnie szukają ofert, które będą przynosić korzyści nie tylko im samym, ale także ich najbliższym. Zauważono także, że właśnie ta grupa konsumentów najchętniej i najczęściej korzysta z bonów podarunkowych, które mogą zrealizować w sklepach stacjonarnych. 

Baby Boomers

Do tego pokolenia możemy zaliczyć osoby urodzone między 1946 a 1964 rokiem. Ta grupa konsumentów identyfikuje programy lojalnościowe z rabatami, kuponami czy zbieraniem punktów za wykonywane zakupy. Mimo, iż mają świadomość postępu technologicznego i automatyzacji wielu rozwiązań w programach członkowskich, to wciąż pozostają oni wierni najprostszym rozwiązaniom. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań nie umocni ich więzi z marką, ponieważ dla Baby Boomersów zacieśnienie relacji z firmą ma jedynie charakter zakupowy. Najnowsze badania pokazują, że aż 70% konsumentów tego pokolenia preferuje nagrody w postaci kuponów czy indywidualnych rabatów. W znacząco mniejszym zakresie zainteresowani są oni nagrodami rzeczowymi czy wirtualnymi. Obsługa klienta jest bardzo ważna dla tej grupy konsumentów. Warto zadbać o to, aby była ona na jak najwyższym poziomie, ponieważ ponad połowa użytkowników jest w stanie opuścić program lojalnościowy, jeśli będzie ona niedopracowana.