Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Kiedy loteria promocyjna staje się loterią promocyjną organizowaną przez sieć Internet?

Ustawa o grach hazardowych została wcielona w życie 19 listopada 2009 roku. Z kolei 1 kwietnia 2017 roku wprowadzono jej nowelizację. Wtedy również zastosowano po raz pierwszy pojęcie, jakim jest gra hazardowa organizowana przez sieć Internet. Tym samym powstało wiele pytań oraz wątpliwości. Jakie kryteria zatem muszą zostać spełnione, aby loteria została uznana, jako organizowana przez sieć Internet?

Kiedy loteria promocyjna staje się loterią promocyjną organizowaną przez sieć Internet? Wątpliwości dotyczące nowelizacji ustawy

Z pojęciem gier hazardowych organizowanych przez sieć Internet mamy do czynienia już od trzech lat. Zaliczamy do nich również loterie promocyjne, o czym możemy przeczytać w art. 1 ust. 1 ustawy o grach hazardowych.

Jednakże do dzisiaj organizatorzy mają wiele wątpliwości dotyczących poszczególnych przypadków. Czy wykorzystanie internetu do przebiegu loterii już samo w sobie powoduje, że jest ona „urządzana przez sieć Internet”?

Rodzi się wiele pytań bez odpowiedzi, zwłaszcza w takich przypadkach, gdy organizator loterii wykorzystuje stronę internetową do publikacji danych lub regulaminu gry. Nierzadko również internet służy do samej rejestracji w loterii przez formularz online.

Nie zapominajmy także o samym aspekcie komunikacji z klientem. Internet to najczęstszy sposób, aby skontaktować się z uczestnikiem loterii i powiadomić go o zgłoszeniu się do gry. Również za jego pomocą są publikowane informacje dotyczące nagród, wysyłane na przykład przez wiadomości e-mail. Internet stał się bowiem nieodłączną częścią wielu przedsięwzięć, w tym także konkursów i loterii.

Loterie urządzane przez sieć Internet w praktyce

Większość wątpliwości została wyjaśniona przez stanowisko samego Ministra Rozwoju i Finansów w grudniu 2017 roku, kiedy zostało wydane pismo dotyczące odmowy zatwierdzenia regulaminu odpowiedzialnej gry urządzanej właśnie przez sieć Internet.

Minister Rozwoju i Finansów wyraził się w nim jasno, że kiedy Dyrektor Izby Administracji Skarbowej zezwolił na loterię promocyjną, nie wydał jednocześnie zgody na organizację loterii przez sieć Internet. Oznacza to zatem, że organizator nie potrzebuje zatwierdzać specjalnego regulaminu odpowiedzialnej gry, potrzebnego do loterii w sieci Internet, jeśli to nie na nią wydano pozwolenie.

Tym samym został wprowadzony schematyzm przez Ministerstwo. Jeśli wydane pozwolenie na organizację loterii nie dotyczy sieci Internet, nie musimy zatwierdzać regulaminu odpowiedzialnej gry. Taka konieczność nie zachodzi niezależnie od tego, w jakim stopniu wykorzystywany jest internet do organizacji loterii. A zatem publikacja informacji czy też zbieranie formularzy przez stronę internetową nie zobowiązuje nas do zatwierdzania nowego regulaminu, o ile Administracja Skarbowa nie wyda innej decyzji.

Kiedy zaś możemy obiegać się o zgodę na organizację loterii poprzez sieć Internet? Niestety takiego trybu nowelizacja ustawy nie przewiduje. Samo jednak rozstrzygnięcie sprawy z grudnia 2017 roku wskazuje, że takim kryterium jest decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.