Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Jak wybrać nagrody w programie lojalnościowym B2B

Podstawą działania programów motywacyjnych i lojalnościowych B2B są oferowane przez nie gratyfikacje. Wydaje się to dość oczywiste, ale mimo to wielu organizatorów nie zajmuje się aktualizacją katalogów nagród. Przez to cały program może stać się mniej efektywny, ponieważ z czasem przestaje interesować uczestników. Z tego względu dobór odpowiednich wygranych jest niezwykle istotnym elementem organizacji programu.

Jak wybrać nagrody w programie lojalnościowym B2B

Działania marketingowe powinny być dobierane na podstawie preferencji grupy docelowej, czyli odbiorców danego komunikatu reklamowego. Tak samo należy postąpić w przypadku bonusów za udział w programie. Nagrody muszą być atrakcyjne dla uczestników oraz właściwie dostosowane do danego sektora. W przypadku pracowników gastronomii katalog będzie inny niż np. w branży motoryzacyjnej czy budowlanej.

Szeroki wybór nagród

W większości programów lojalnościowych B2B oraz motywacyjnych uczestnicy mogą zdobyć nagrody rzeczowe. Bardzo popularne są jeszcze m.in. karty przedpłacone (prepaid), vouchery na wycieczki oraz bony. Katalog gratyfikacji powinien być odpowiednio szeroki i zróżnicowany, tak by dawał poczucie możliwości swobodnego wyboru. Przy tym nie może być zbyt obszerny, ponieważ sprawi wrażenie przesytu czy nadmiernego rozszerzania oferty kosztem jakości proponowanych bonusów. Najrozsądniej jest wybrać kilka sprawdzonych nagród wysokiej jakości, które rzeczywiście spełniają oczekiwania uczestników.

Odpowiednia wartość nagród

Katalog nagród musi obejmować bonusy o właściwej wartości. Kiedy uczestnicy są w stanie wydać na gratyfikację tylko punkty o wartości np. 100 zł, a dostępne są jedynie opcje o wartości większej niż np. 1000 zł, program nie będzie skuteczny. Odbiorcy szybko stracą motywację do starania się o nagrody, ponieważ będą dla nich po prostu niedostępne. Bonusy o zbyt małej wartości również nie są korzystne. Da się je łatwo uzyskać, dlatego nie dają satysfakcji i wkrótce również przestają cieszyć się zainteresowaniem. Do tego dochodzą jeszcze problemy z logistyką wydawania nagród, które trzeba w takiej sytuacji wysyłać znacznie częściej.

Atrakcyjna nagroda główna

Ciekawym rozwiązaniem jest dołączenie do standardowego katalogu nagród specjalnego rankingu uczestników. Osoba, która znajdzie się na pierwszym miejscu w danej edycji programu, uzyska wyjątkową nagrodę główną. Zazwyczaj są to niezwykle atrakcyjne bonusy, np. zagraniczna wycieczka all inclusive – wyjazdy turystyczne są statystycznie najbardziej cenione przez większość uczestników programów lojalnościowych B2B oraz motywacyjnych.

Motyw przewodni całej akcji

Katalog nagród powinien być tak skomponowany, by wpisywał się w temat przewodni programu. Jeśli akcja jest dedykowana np. specjalistom z branży budowlanej, bonusy mogą być artykułami wspierającymi uczestników w prowadzeniu swojego biznesu. Wtedy można w nim uwzględnić specjalistyczne narzędzia, urządzenia, ubrania robocze, przydatne gadżety, vouchery na usługi marketingowe (np. druk materiałów reklamowych) itp. Często stosowanym rozwiązaniem jest też oparcie tematu przewodniego na nagrodzie głównej, tworząc np. program „Z firmą XYZ dookoła świata”, w którym wygraną jest oczywiście taka właśnie wycieczka.

Więź z uczestnikami

Oferując w ramach nagród udział w specjalnych wydarzeniach można dodatkowo zacieśnić więź z odbiorcami programów B2B, czyli partnerami biznesowymi. Podczas wycieczki, konferencji szkoleniowej czy wyjazdu na targi powinny się ze sobą spotkać obie strony – organizator oraz uczestnicy. Najrozsądniej jest umożliwić integrację pracownikom, którzy i tak mają już ze sobą kontakt na co dzień. Podczas takich nieformalnych spotkań dodatkowo wzmocni się relacje z najważniejszymi partnerami oraz kontrahentami.

Nagrody nie są oczywiście jedynym gwarantem sukcesu akcji, ale atrakcyjny katalog jest podstawą działania programów lojalnościowych B2B oraz programów motywacyjnych. Z tego względu powinno się uważnie dobrać gratyfikację do potrzeb i oczekiwań uczestników, by skutecznie zachęcić ich do aktywnego udziału. Tylko w ten sposób osiągnie się wiele wymiernych korzyści, a sama akcja rzeczywiście będzie rentowna.