Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi?

W odniesieniu do analizowanego zjawiska polskie przedsiębiorstwa można podzielić pod tym względem na trzy kategorie: 1. Organizujące loterie promocyjne, audiotekstowe, fantowe, 2. Świadomie rezygnujące ze stosowania technik marketingowych, 3. Organizujące loterię nie mając świadomości tego, że to robią. Omawiamy każdy z tych trzech wariantów.

Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi?

Pierwsza grupa – organizacja zgodnie z przepisami

Do tej grupy można zaliczyć wszystkie podmioty aktywnie, zgodnie z przepisami organizujące loterie (na gruncie ustawy o grach hazardowych w Polsce) we własnym zakresie lub zlecające ich przygotowanie i przeprowadzenie wyspecjalizowanym podmiotom.

Druga grupa – rezygnacja z loterii

Drugą grupą są przedsiębiorstwa, które po prostu nie stosują tej techniki promocyjnej. Robią to z pełną świadomością, ponieważ uznają, że proces starania się o zezwolenia na organizację jest zbyt czasochłonny. Trudno się dziwić – aby uzyskać pozytywną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej należy dopilnować wiele formalności, zdobyć bankową gwarancję wydania nagród itp. Po wszystkim trzeba też oczywiście prawidłowo prowadzić i rozliczyć loterię.

Organizator musi powiadomić Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o rozpoczęciu akcji, wskazać mu sposób w jaki można uzyskać wygraną, a następnie przygotować oraz zarejestrować w Urzędzie Skarbowym dwóch (w przypadku loterii promocyjnych) lub nawet czterech (przy loteriach audiotekstowych) ewidencji. W praktyce laureaci już dawno odbiorą swoją nagrodę i zapomną o całej sprawie, a organizatorzy nadal formalnie rozliczają całą akcję.

Trzecia grupa – nieświadoma organizacja loterii

Do ostatniej grupy należą podmioty, które urządzają loterie nie mając tego świadomości. Oznacza to, że po prostu nie postępują zgodnie z przepisami. Zwykle taki stan rzeczy wynika po prostu z niewiedzy. Oczywiście nie zwalnia ona z nieznajomości prawa i związanych z tym konsekwencji. Z tego względu warto wiedzieć, jakie zagrożenia wynikają z takiego działania.

Poniższy tekst ma pełnić funkcję poradnika, który przedstawi potencjalne ryzyko płynące z faktu organizacji loterii bez koniecznych zezwoleń. Przy okazji wskaże też, jak kontrolować własne akcje marketingowe. Sam materiał może również pełnić funkcję narzędzia samokontroli dla podmiotów zajmujących się organizacją loterii.

Zagadnienie zostało omówione w pełni w e-bookach: „Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi” a także we wpisie „Jak zorganizować loterię promocyjną – checklista”, dostępnym pod linkiem https://i360.com.pl/2020/08/28/jak-zorganizowac-loterie/.

Pobierz e-book Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi

Jeśli mają Państwo zamiar zorganizować loterię promocyjną i audiotekstową, ale chcą to zrobić zgodnie ze wszystkimi przepisami, zachęcamy do kontaktu z i360 pod adresem Dawid.Luciuk@i360.trejka05.pl bądź numerem telefonu +48 600 534 631!