Wdrożenie programu lojalnościowego – o czym należy pamiętać?

Prawidłowe wdrożenie dobrze zorganizowanego programu lojalnościowego dla nabywców ostatecznych daje wiele wymiernych korzyści, takich jak np. zwiększenie udziałów rynkowych. Dzieje się to poprzez podniesienie wartości przeciętnego koszyka zakupowego, poprawienie częstotliwości zakupów oraz zdobycie nowych nabywców, którzy do niedawna preferowali konkurencję. By osiągnąć sukces, organizator musi jednak zmierzyć się z szeregiem wyzwań. Opisaliśmy je w poniższym […]

Program motywacyjny dla sprzedawców – co warto wiedzieć?

Programy motywacyjne dla sprzedawców są popularnym narzędziem stosowanym w celu oddziaływania na siły sprzedaży przez dłuższy okres. Do ich głównych celów można zaliczyć: zwiększenie sprzedaży, edukację pracowników zajmujących się obsługą klientów oraz ograniczenie rotacji najważniejszych osób personelu. Czym są programy lojalnościowe B2B? Programy lojalnościowe B2B (ang. Business to Business) są akcjami skierowanymi do konkretnych ogniw […]

Programy lojalnościowe i motywacyjne oraz wsparcie sprzedaży

Czy wiesz, czym są programy lojalnościowe i motywacyjne? Masz świadomość tego, co je różni? Wyjaśniamy, jaki jest wpływ programów lojalnościowych i motywacyjnych na sprzedaż, a także jakie inne techniki marketingowe możesz wdrożyć w swojej firmie! Programy lojalnościowe są długoterminowymi akcjami skierowanymi do nabywców ostatecznych. W ramach takich akcji uczestnicy kupują promowane produkty oraz usługi, a […]

Program lojalnościowy – jak go stworzyć?

Do dwóch najważniejszych etapów w procesie tworzenia programu lojalnościowego/motywacyjnego można zaliczyć wskazanie przyczyn oraz ustalenie celów tego przedsięwzięcia. Z nimi bezpośrednio wiążą się takie działania, jak m.in. opisanie grupy docelowej, wybór charakteru programu, określenie narzędzi pomiarowych oraz selekcja wskaźników przeznaczonych do oceny rezultatów. Jak stworzyć dobry program lojalnościowy? Proces organizacji programu lojalnościowego jest związany z […]

Płatnik podatku zryczałtowanego

Płatnikiem podatku zryczałtowanego od nagród jest organizator, a nie zleceniodawca. Jak wynika z najnowszego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wydawanych nagród w programach lojalnościowych, programach motywacyjnych oraz promocjach sprzedaży, takich jak loterie promocyjne, konkursy, sprzedaż premiowa, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest organizator, […]

Organizacja loterii promocyjnej – co warto wiedzieć?

Loterie promocyjne są grami, w których można uczestniczyć po nabyciu produktu, usługi lub innego dowodu udziału. W ten sposób nieodpłatnie bierze się udział w loterii i nabywa szanse wygrania nagród rzeczowych lub pieniężnych. Czym są loterie promocyjne? Loterie promocyjne to gry losowe, w których mogą uczestniczyć osoby powyżej trzynastego roku życia. Warunkiem wzięcia udziału w […]

Organizacja loterii audioteksowej – co warto wiedzieć

Loterie audioteksowe to akcje, do których można dołączyć po uiszczeniu niewielkiej opłaty, by wziąć udział w losowaniu nagrody rzeczowej lub pieniężnej. Dowiedz się, jak działają loterie audioteksowe oraz jak zorganizować taką akcję w swojej firmie. Czym są loterie audioteksowe? Loterie audioteksowe to gry losowe skierowane do pełnoletnich osób fizycznych. Można wziąć w nich udział zazwyczaj […]

Jak nieświadomie zorganizować loterię i co za to grozi?

W odniesieniu do analizowanego zjawiska polskie przedsiębiorstwa można podzielić pod tym względem na trzy kategorie: 1. Organizujące loterie promocyjne, audiotekstowe, fantowe, 2. Świadomie rezygnujące ze stosowania technik marketingowych, 3. Organizujące loterię nie mając świadomości tego, że to robią. Omawiamy każdy z tych trzech wariantów. Pierwsza grupa – organizacja zgodnie z przepisami Do tej grupy można […]

Dlaczego warto prowadzić program lojalnościowy przy pomocy specjalistów z firmy zewnętrznej?

Specjaliści zajmujący się prowadzeniem programów lojalnościowych posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz narzędzia, dzięki czemu pozwalają obniżyć koszty przedsięwzięcia, a także skracają czas realizacji. Argumenty te wyraźnie przemawiają za tym, że nie opłaca się zajmować takimi działami na własną rękę. Jeśli jednak chce się skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy, należy ją wybrać na podstawie kilku ważnych […]

Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze dostawcy programu lojalnościowego?

Jakimi kryteriami kierować się-przy wyborze dostawcy programu lojalnościowego

Analiza doświadczeń z lat 2009-2020 Jak wybrać agencję do obsługi programu lojalnościowego? Manager prowadzący już program lojalnościowy B2C / program motywacyjny B2B bądź planujący jego wdrożenie, musi właściwie wybrać partnera do obsługi całości lub części działań związanych z obsługą. Jeśli popełni błąd, będzie on z pewnością rzutował na czas realizacji, koszty, a także ogólny odbiór […]